အဆက်အသွယ်မပြတ်စေနဲ့

ကမ္ဘာ့ဟောပြောချက်တွေရဲ့ သတင်းတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ဖြစ်ပျက်မှုတွေမှာ အသစ်ပြင်ဆင်ထားဖို့ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ပုံစံကို ဖြည့်ပါ။ 

World Speaks
attn: Leah Whitney
7914 W Dodge Rd #475
Omaha, NE 68114