သင်၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့်

World Speaksသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မြို့နှင့်ဆက်လက်ချိတ် ဆက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူထုအကျိုးပြု သင်တန်းများကိုအခမဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိစေပါသည်။ ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါသည် 

လှူဒါန်းရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်!

ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာအတွက်စာရင်းသွင်းပါ!

The World Speaks Logo ကိုအဖြူရောင်ဖြင့်ရေးသားထားပြီး World Speaks ဟုစာသားဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။စကားလုံးများသည်လုံးဝန်း၍စာလုံးကြီး ဖောင့် ဖြင့်ရေးသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှလူများအားလုံးထံသို့အရေးကြီးအချက်အလက်များ,အကူအညီအရင်းမြစ်များ,ဆက်ဆံရေးအခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်နှင့်မိမိတို့၏လူမှု့အသိုင်း၀ိုင်းဖြစ်တည်ခြင်းအပေါ်မိမိတို့၏ဆန္ဒပြုထင်မြင်ချက်ပေးရန်ဘာသာစကားအခက်အခဲအဆီးအတားများကိုဖယ်ရှားပေးပါသည်။          

စာပို့လိပ်စာ:

World Speaks
7914 W Dodge Rd #475
Omaha, NE 68114